FATİH SULTAN MEHMET DÖNEMİ

İSTANBUL'UN FETHİNİN 551. YIL DÖNÜMÜ ANISINA

 

KONULAR

Fatih'in Tahta Geçişi

İstanbul'un Fethi

İstanbul İçin Şiirler


İstanbul İçin Efsaneler


Fatih'in Batı Politikaları


Fatih'in Doðu Politikaları


Denizlerde Fetihler


Fatih'in Şahsiyeti


Resimler

 

HAKKINDA

Görüþ ve Önerileriniz

Site Hakkında

 

 

 

 

 

 

 

FATİH SULTAN MEHMET'İN TAHTA GEÇİŞİ

Fâtih diye tarihe geçen ve Türklerin yetiştirdiği en büyük şahsiyetlerin başında gelen Sultan II. Mehmed, Manisa'da sancak beyi bulunduğu sırada, babası Edirne'de vefat etmişti. Vezir-i azam Çandarlızâde Halil Pasa, bu ölümü gizli tutarak durumu Manisa'da bulunan genç şehzâdeye bir ulakla bildirdi. Yedi gün sonra haberi alan Sultan Mehmed, yanında atabeği Şehabeddin Paşa olduğu halde, süratli bir ğekilde hareket ederek iki günde Çanakkale Boğazı'na geldi. Bizans'ın boğazları kesmeleri ve Orhan'ı 1444 yılında olduğu gibi Rumeli'de serbest bırakmaları uzak bir ihtimal değildi. Genç Sultan, Gelibolu'ya geçmeye muvaffak oldu. Gelibolu'da babasının ölümü ve yeni pâdişahın geldiği haberi yayıldı.

Chalkondyles'in sözünü ettiği Edirne'deki yeniçeri ayaklanması, yeni Sultanın, Gelibolu'ya varmasından sonra olmalıdır. Buna göre Yeniçeriler, sur haricinde toplanıp şehri yağmalamaya hazırlanmışlardı. Ancak Çandarlı Halil'in büyük otoritesi ve enerjisi sayesinde büyük bir kargaşanın önü alındı. Halil, kalan kapıkulu askerleri ile alelacele topladığı kuvvetleri, bunların üzerine sevk ederek, silahlarını bırakmazlarsa kılıçtan geçirileceklerini, yeni sultanı beklemelerini ve o geldikten sonra kendilerine ihsanda bulunacağını söyledi. Asker "Çandarlı'ya olan hürmetleri dolayısıyla" isyandan vazgeçti. Bunun akabinde Sultan Mehmed, pâyitahta girerek tahta oturdu ve yeniçerilerden sadakat yemini aldı.

Bu rivayetteki unsurlar, olayların gelişmesi ile tam bir uygunluk halindedir. Halil Paşa'nın, yençeriler üzerindeki nüfuzu, Sultan Mehmed'in ancak onun müdahalesinden sonra tahta gelip yerleşebilmesi, bilhassa kayda değer. Yeni Sultan adına vaad edilen bahis ise, yeniçeriler tarafından, Karaman seferinde adeta tehditle alınacaktır.
Babasının ölümünden on beş gün sonra Sultan II. Mehmed, Osmanlı ülkesinin pâdişahı sıfatıyla Edirne'de ikinci defa tahta çıktı (18 Şubat 1451).

Karaman Seferi

Taht değişikliğinden yararlanmak isteyen Karamanoğlu İbrahim Bey, Osmanlı topraklarına saldırdı. Bu nedenle Fatih Anadolu Seferine çıktı. Ancak Karamanoğlu af diledi. İstanbul'u almak için zaman kaybetmek istemeyen Fatih, geri döndü. Bursa yakınlarında yeniçeriler ayaklandı. Amaçları savaş yapıp ganimet elde etmekti. Fatih yeniçerilere ilk kez cülus bahşişi dağıtarak isyanı bastırdı.