FATİH SULTAN MEHMET DÖNEMİ

İSTANBUL'UN FETHİNİN 551. YIL DÖNÜMÜ ANISINA

 

KONULAR

Fatih'in Tahta Geçişi

İstanbul'un Fethi

İstanbul İçin Şiirler


İstanbul İçin Efsaneler


Fatih'in Batı Politikaları


Fatih'in Doðu Politikaları


Denizlerde Fetihler


Fatih'in Şahsiyeti


Resimler

 

HAKKINDA

Görüþ ve Önerileriniz

Site Hakkında

 

 

 

 

 

 

 

Ýstanbul

M.Ö. 663 yılında bir Yunan kavmi olan Megaralılar tarafından, ticaret kolonisi olarak kuruldu. Marmara ile Haliç arasında kurulan bu kent, konumunun uygun olması nedeniyle kısa zamanda gelişti. Tüm uluslar ve devletler bu kenti almak için uğraştı. Birçok ulus kuşattıysa da alamadı. Avar Türkleri, Müslüman Araplar, Osmanlı hükümdarlarından Yıldırım Bâyezid, Çelebi Mehmet İstanbul'u almayı başaramayanlar arasındadır.

NOT: M.Ö. 680'de Kalhedon(Kadıköy)'u kuranlar İstanbul'un yerini daha önceden neden görüp de burada koloni kuramadık diye kendilerini kör olmakla suçlamışlar, böylece İstanbul'un eski çağlardaki adı 'Körler Ülkesi' olmuştur.

İstanbul'un Fethini Gerektiren Sebepler

1) İstanbul'un boğaza hakim bir konumda olması ve bu yüzden Karadeniz-Akdeniz su yolunun anahtarı konumunda olması ve Doğu'ya ve Batı'ya bağlayan yolların bitiş noktasında bulunması
2) Dünyanın en önemli ticaret ve kültür merkezlerinden biri olması
3) Osmanlı toprak bütünlüğünü bozan bir konumda olması (Osmanlı topraklarıyla çevrili bir ada görünümündeydi. Osmanlı'nın Anadolu'dan Rumeli'ye, Rumeli'den Anadolu'ya geçişi zordu.)
4) Bizans'ın Osmanlı şehzadelerini koruyarak ve kışkırtarak, taht kavgalarına neden olması
5 ) Bizans'ın Osmanlı'ya karşı düzenlenen Haçlı seferlerini teşvik etmesi
6) Hıristiyanların İslam ülkelerine gitmek için toplandıkları merkez olması
7) Hz. Muhammed'in İstanbul'un alınması konusunda bir hadisinin bulunması

Fetih İçin Yapılan Hazırlıklar

1) Bizans'a Karadeniz'den gelebilecek yardımı önlemek amacıyla Anadolu Hisarı'nın karşısına Rumeli hisarını yaptırdı.
2) İstanbul'un surlarını yıkacak büyüklükte toplar döktürdü.
3) Bizans'a Balkanlardan gelebilecek muhtemel Haçlı yardımını önlemek için sınır boylarına akıncı birlikleri gönderdi.
4) Surlara kolaylıkla çıkabilmek için tekerlekli kuleler yaptırdı.
5) Şehri aynı zamanda denizden de kuşatabilmek için 400 parça gemiden oluşan ilk donanmayı kurdu.
6) 200 bin kişilik bir kara ordusu hazırladı.
7) Haliçteki zincire karşılık gemileri karadan yürüterek Haliç'e soktu.
8) Rumeli'deki kalelere yeniçeri askerleri göndererek gelebilecek yardımlara ve yapılacak saldırılara karşı önlem aldı.
9) İstanbul'a gönderdiği özel görevliler aracılığıyla Bizans'ın iç durumunu, askeri gücünü ve zayıf yanlarını öğrendi, buna göre önlemler aldı.

Bütün bu hazırlıklar tamamlandıktan sonra 6 Nisan 1453'te kuşatma başladı.

Bizans'ın Durumu

Bu sırada Bizans İmparatorluðu İstanbul şehri ile dolaylarında birkaç kasabaya söz geçiren bir devlet haline gelmişti. Şehrin Galata semti Cenevizlilerin elindeydi. Ordu ve donanması yok gibiydi. Parti ve mezhep kavgaları olabildiğine yoğunlaşmıştı. İmparatorluðu kurtarmak için Ortodoks ve Katolik kiliselerini birleştirmeye çalışıyorlardı. Ancak tutucu Ortodokslar bu birleşmeye karşı çıkıyorlardı.

Bu olumsuzluklara karşın, imparator surları, kaleleri onarttı. Donanmayı Haliç'e çekerek Haliç'in ağzını zincirlerle kapattı. En çok güvendikleri silahları 'Grejuva' Rum ateşi denilen, suda bile yanma özelliği olan silahtı.

Kuşatmayı başlatan Fatih, İmparatora bir elçi göndererek kan dökülmemesi için şehrin teslimini istedi. Konstantin, Fatih'in bu teklifini reddederek savaşa hazır olduğunu bildirdi.

Fatih Osmanlı donanmasının bir kısmını Galata sırtlarından Haliç'e indirdi. Bu durum Bizans'ın moralini tamamen bozdu. Böylece şehir hem karadan, hem de denizden kuşatıldı. 29 Mayıs 1453'te yapılan son bir saldırıyla Edirne kapı ile Topkapı arasında kalan surlarda açılan gediklerden Osmanlı askerleri şehre girmeye başladılar. Böylece tarihi kent Osmanlı hükümdarı Fatih Sultan Mehmet tarafından alınmış oldu.

Fethin Türk Tarihi Açısından Sonuçları

1)- Osmanlı Devleti Yükselme dönemine girmiştir.
2)- Başkent Edirne'den İstanbul'a taşınmıştır.
3)- Osmanlı toprak bütünlüðü saðlanmıştır. Osmanlı'nın Anadolu-Rumeli geçişi kolaylaşmıştır.
4)- Osmanlı toprakları arasında sürekli sorun çıkaran bir fitne yuvası ortadan kaldırılmıştır.
5)- Karadeniz-Akdeniz deniz ticaret yolunun denetimi Osmanlılar'a geçmiştir.
6)- Osmanlı Devleti İslam dünyasında haklı bir şöhret ve itibara kavuşmuştur.

Fethin Dünya Tarihi Açısından Sonuçları

1)- Venedik ve Ceneviz ticareti olumsuz yönde etkilenmiştir.
2)- Bin yıllık Bizans imparatorluğu tarihe karışmıştır.
3)- Ortaçağ kapanmış, Yeniçağ başlamýştır.
4)- İstanbul'dan kaçan Bizanslı bilim adamları Avrupa'da Rönesans ve reform hareketlerinin başlamasında etkili olmuşlardır.
5)- Feodalite(derebeylik) sistemi çözülmeye başlamıştır.

Fetih Sırasında Anadolu ve Rumeli'nin Durumu

İstanbul'un fethedildiği tarihte Anadolu ve Rumeli'de şu devletler vardý.

Rumeli'de;
1) Sırbistan Krallığı
2) Bosna Beyliği
3) Hersek Beyliği
4) Arnavutluk Despotluğu
5) Mora Despotluğu
6) Eflak Beyliği
7) Boðdan Beyliği
8) Venediklerin elinde bulunan bazı kale ve adalar

Anadolu'da;
1) Karamanoðulları
2) Candaroðulları
3) Trabzon Rum İmparatorluğu
4) Dulkadiroğulları
5) Ramazanoðulları
6) Akkoyunlu Devleti
7) Cenevizlilerin elinde bulunan bazı kale ve limanlar